brojanica
Svaka perla u „japa mali“ je za jednu zabludu i jedno neznanje koje treba da prevaziđemo

brojanica

brojanica

brojanica