4
Dokle god budu nailazili na spasioca iz senke, njihov odnos će se održavati

4

4

4