1
Žena će u partnerskim odnosima zadržati svoju ulogu majke koju je preuzela na sebe u detinjstvu

1

1

1