SL 1Karmen
Za Ho’oponopono se kaže da je tehnika rešavanja problema, i to zaista i jeste

SL 1Karmen

SL 1Karmen

SL 1Karmen