sl 3
Pogrešno je mišljenje da ćete se bolje osećati ako nekome ispričate šta vas je iznerviralo

sl 3

sl 3

sl 3