sl 2
Nekada je dovoljno da izbrojimo bar do deset, duboko dišemo i fizički se sklonimo od izvora stresa na nekoliko minuta

sl 2

sl 2

sl 2