ciljevi-2
Pravilna formulacija ciljeva je ono što odlučuje da li će se ostvariti ili ne

ciljevi-2

ciljevi-2

ciljevi-2