1 conference_055
Istraživači su zaključili da dr Perl kanališe nove aspekte svetlosti i informaciono polje čije postojanje je do tada bilo nepoznato

1 conference_055

1 conference_055

1 conference_055