04a
Visoke litice i manastir koji, kada je vodostaj visok, izgleda kao da izranja iz reke, podsećaju na prizore iz bajki

04a

04a

04a