2
Kada nam je metaforički nešto teško da svarimo, želudac će proizvoditi više kiseline

2

2

2