Porodične firme Zajedno i kod kuće i na poslu

Porodične firme
Zajedno i kod kuće i na poslu

IMATI PORODIČNU FIRMU NE ZNAČI U NJOJ ZAPOSLITI SAMO ČLANOVE PORODICE I FAMILIJU

Dragan kaže da uopštavati nije zgodno, jer su i svaka branša, posao, svaka porodica, specifični.

„Ukoliko je u upravljanje firmom uključeno više članova porodice, onda to mora da se radi u skladu s određenim standardima, procedurama i pravilima. Potrebno je da postoji saznanje na koji način se to radi. Recimo, treba da se napiše porodični ustav, definišu strategije obrazovanja članova porodice koji se uključuju u posao, strategije nasleđivanja, strategije zapošljavanja i sl.“

PREDNOST ZNANJA NAD EMOCIJAMA

Činjenica je da su više vezani i imaju emotivniji odnos prema našem zajedničkom poslu članovi naših porodica, u odnosu na angažovane koji to nisu. Ipak, Dragan objašnjava:

„U svakoj odgovornoj porodičnoj firmi vlasnici bi trebalo da zapošljavaju radnike prema kvalifikacijama, a ne po porodičnim vrednostima. Naravno, emocije igraju veoma važnu ulogu, i onda se dešava da vlasnici ne mogu da zaposle nekog ko je kvalifikovaniji od njihove dece ili članova porodice. Ali, s druge strane, kako firma raste, postoje mehanizmi na koji način se firma mora zaštititi, a samim tim se štite i ti naslednici, članovi porodice.“

BUDUĆNOST U INICIJATIVI I MALIM PREDUZEĆIMA

Razgovaramo o sve češće prisutnom stavu da je budućnost privrede u razvijanju privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća, širokog spektra, a ne samo onih koje su popularne i za koje mislimo da bi nam omogućile lagodan život. Dragan podseća:

„Nebitno da li su firme male ili velike, bitno je samo da su kvalitetno organizovane, i da uspešno posluju. Nema više javnog sektora, zapošljavanja u državnim firmama, i privreda Srbije se mora mora okrenuti privatnoj inicijativi, a u suštini skoro sva mala, srednja i velika privatna preduzeća su porodične firme. Jedino one mogu biti generator razvoja i zapošljavanja.“

ŠIROM OTVORENIH OČIJU

Sa obrazovanjem niste završili onog dana kada ste dobili diplomu. Naprotiv. Krećete s učenjem, ali na drugačiji način. Ako mislite da nešto i postignete.

„Među deset najboljih zanimanja koje će se tražiti u svetu za deset godina, nije ni jedno koje mi sada poznajemo. Taj proces promena je na svetskom nivou tako brz i veliki. Jednostavno, svako mora da radi i rešava svoje probleme, da razvija sebe i svoje sposobnosti. Uči se celog života.

I nema više čekanja šansi, svi moraju da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Danas je na internetu dostupno na hiljade besplatnih kurseva, nije teško savladati ni jezik, prilika je mnogo. Ljudi samo treba da prestanu da očekuju da nešto treba da im da država, ili neka vlast, nego treba da se bave sami sobom i da pokušaju na taj način da reše svoju sudbinu.“, kaže Dragan Močević.

Jer, posao se osmišljava i pravi, posao se traži. Ako ga čekate, nećete se pomeriti s tačke na kojoj ste.

Tekst: Željka Zebić
Antistres misao