Kruno Šunjić Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Kruno Šunjić
Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Sva ta područja su pokrivena kroz razne aspekte rada u programu, a odražavaju se na sve delove našeg života. Svaki polaznik se fokusira na područja u kojima želi promenu, a kroz praktični rad se otkriva psihološka podloga tog nezadovoljavajućeg životnog uzorka.

Kada su efekti i poboljšanja najveća?

Svačija psihodinamika je jedinstvena kao i trenutne okolnosti koje takođe utiču na proces lične transformacije. Zbog toga nije moguće izvući nikakvo pravilo, niti možemo predvideti kako će se individualna transformacija odvijati. U najvećem broju slučajeva se promene počinju događati odmah, jer je već i prvi uvid u uzrok  korak napred koji možda ne donosi rešenje, ali sam po sebi daje veće razumijevanje i olakšanje. Za trajnu promenu i stabilno novo iskustvo potrebno je duže vreme, no kod najvećeg broja polaznika već sam početak izlaska iz ustaljenih nezadovoljavajućih obrazaca donosi osećaj zadovoljstva i pojačane volje za daljim napretkom.

Kruno Šunjić3

Kada su polaznici spremni da rade sa drugima i da prenose svoja znanja dalje?

Prve dve godine škole posvećene su isključivo istraživanju sopstvene ličnosti i upoznavanju sebe u svim aspektima. Rad na našim nedovršenim, nenamirenim i nezrelim delovima je osnova za bilo kakvu sposobnost terapijskog rada.

Nakon prve dve godine, na trećoj godini, deo fokusa se usmerava na supervizijski deo u kojem polaznici sopstvena iskustva koja su stekli, uobličavaju u rad s drugima. Uz to dobijaju i teorijski i praktični deo nastave koja ih priprema da naprave prve korake. Tokom treće i četvrte godine započinju edukaciju iz pozicije studenta i korak po korak savladavaju terapijski rad.

Antistres misao