Kruno Šunjić Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Kruno Šunjić
Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Kruno Šunjić2

Svaki teorijski deo prati praktičan rad kako bi polaznici dobili uvid u sopstvenu ličnost sa iskustvene strane i kroz rad u školi i dodatni rad van škole, „popravljali” i isceljivali nedovršene i nezrele delove psihe i stvarali nove unutrašnje modele koji će dovesti do ispunjenijeg života.

Škola je orijentisana na tehnike učenja koje se temelje na ličnom iskustvu, pa je zato i teorijski deo nastave propraćen praktičnim vežbama. Takvom tehnikom učenja pristupa se svakom polazniku individualno, to jest tehnike učenja su uz mentalno, orijentisane i na emocionalno i telesno učenje.
Škola pruža upoznavanje ličnog unutrašnjeg emocionalnog sveta, upoznavanje samog sebe iznutra i razumijevanje uzroka konflikata u međuljudskim odnosima koji proizlaze iz unutrašnje emocionlne nezrelosti. Kroz ove procese sledi neizbežno razumevanje i sazrevanje ličnosti.

Kako konkretno izgleda rad sa polaznicima?

Rad je većinom praktičan, kroz vežbe u parovima, samoistraživanje, rad na otvaranju telesnih blokada, postisnutih emocija, rad na svesti pomoću vibracija, pokreta i disanja. Kroz sve to se pokreće i odvija terapijski proces. Jednim delom kroz rad u školi, i u tome do izražaja dolazi značaj grupne dinamike u ličnom razvoju, a drugim delom se terapijski proces odvija kroz individualne terapije koje polaznici prolaze sa jednim od naših terapeuta van škole.

Na kojim sferama našeg života i naše ličnosti se posebno radi?

Radi se na svim aspektima naše ličnosti koje zbog nedovoljno dobrih okolnosti nisu uspele zadovoljavajuće dovršiti razvoj u ranom periodu i posledično se odražavaju na naš život kao bilo koja vrsta ličnog nezadovoljstva, ili kao nezadovoljavajuće spoljašnje okolnosti našeg života za koje ne osećamo moć da ih promenimo.

Najznačajnija područja naše psihe koja treba da budu zadovoljena i stabilna, kako bismo imali srećan i ispunjen život, su egzistencijalna sigurnost, namirenost vlastitih potreba, osećaj slobode i prava na slobodu, sigurnost u međuljudskim odnosima, osećaj sopstvene moći i sposobnost da se opustimo.

Antistres misao